• Η Εταιρεία
  • References
  • Υποστήριξη
  • Πιστοποιητικά
  • Συνεργάτες

QN2040 – ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ


Οι διακλαδωτήρες είναι συσκευές υψηλής ποιότητας οι οποίες συλλέγουν τα σήματα από τις ηλεκτρονικές πλάκες αφής, τους ηλεκτρονικούς βατήρες εκκίνησης και τα κουμπιά των κριτών (arrival buttons) και τα μεταδίδουν στο ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Ένας διακλαδωτήρας τοποθετείται στην κάθε διαδρομή (και στην απέναντι πλευρά σε περίπτωση που υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός και από τις δύο πλευρές της πισίνας).

Σχεδιάζονται ειδικά για χρήση σε κολυμβητήρια. Οι διακλαδωτήρες είναι απολύτως στεγανοί και μπορούν ακόμη και να βυθιστούν στο νερό κατά τη λειτουργία τους. Τα βύσματα είναι απολύτως στεγανά, κατασκευάζονται από μη διαβρώσιμα υλικά και ασφαλίζουν πλήρως το καλώδιο.

Από τη μία πλευρά έχουν 2 υποδοχές βυσμάτων για σύνδεση του κάθε διακλαδωτήρα με τον επόμενο. Η σύνδεση είναι απλή και δεν υπάρχει περίπτωση λάθους καθώς δεν υπάρχει κατεύθυνση στις συνδέσεις.

Από την άλλη πλευρά έχουν 3 υποδοχές βυσμάτων μία για την πλάκα αφής, μία για τον ηλεκτρονικό βατήρα εκκίνησης και μία για το κουμπί κριτή ή εναλλακτικά για σύνδεση 3 κουμπιών κριτών.